InfoScience

structura repetitiva.ppt
http://infoscience.3x.ro/c++.html

Algoritmi

//Algoritmi. Introducere//
//Notiunile cu care opereaza algoritmii//
Operatiile de baza pe care le efectueaza un algoritm
//Principiile programarii structurate//
//Teorema lui Bohm si Jacopini//
//Aplicatii propuse//
Limbajul C++
Elemente de baza ale limbajului
1 Structura programelor C++
2 Elemente lexicale
3 Date in C++
4 Operatori
5 Implementarea structurilor de control Instructiunea vida, if si switch Instructiuni repetitive
6 Siruri de caractere
7 Tablouri unuidimensionale (vectori)
8 Subprograme
8.1 Definitia. Declarare. Apel 8.2 Functii fara tip.Aplicatii
8.3 Functii cu tip.Aplicatii 8.4 Transmiterea parametrilor 8.4 Functii. Probleme propuse 8.5 Fisiere header definite de programator
9 //Pointeri//
10 //Alocarea dinamica amemoriei//
a) //Structuri dinamice de date// b) Liste liniare simplu inlantuite. Creare. Parcurgere c) Liste liniare simplu inlantuite. Inserare si Stergere d) Ordonarea listelor
e) Structura de date de tip coada f) Structura de tip stiva g) Liste liniare dublu inlantuite. h) Liste circulare i) Structuri dinamice de date. aplicatii
Liste liniare simplu inlantuite
//Probleme propuse//
11 //Recursivitate//
a) //Aplicatii recursivitate// b) Recursivitate indirecta c) Aplicatii ale recursivitatii. Fractali
12 Divide et Impera a)Aplicatii D& I: Sortarea rapida (Quick Sort) b)Sortarea prin interclasare: (MergeSort)
c) Turnurile din Hanoi
d) Divide et Impera. Probleme propuse

Grafuri orientate
a) Terminologie
b) Matricea de adiacenta
c) Liste de adiacenta
d) Parcurgere in latime
e) Parcurgere in adancime
f) Componente tare conexe
g) Algoritmul lui Djikstra
h) Algoritmul lui Lee
//Probleme propuse//

Arbori si arborescente
a)Arbori oarecare
b)Arborescente
c)Arbori binari
d)Parcurgerea arborilor binari
e)Arbori de cautare
f)Stergerea intr-un arbore binar de cautare
g) Arborele partial de cost minim

//Recapitulare pt teza clasa a XI-a////Teza clasa a XI-a. Semestrul 1//Aplicatie recapitulativa structuri de date
Tehnici de programare
1 Tehnica Backtracking
Permutari
backtracking recursiv
//Probleme propuse//
2 Backtracking in plan
Backtracking in plan. Probleme

3 Tehnica Greedy
4 Programare dinamica
//Centrul de excelenta.Probleme propuse//
Programare orientata pe obiecte
1. Introducere
2. Definirea claselor
3. Constructori si destructori
4. Supraincarcarea operatorilor
5. Mostenirea
6. Metode virtuale


//Probleme propuse//
http://infoscience.3x.ro/c++/1001probleme.htm
Recapitulare pentru teza clasa a XI-a
Arbori binari
Probleme recapitulative
Tehnici de programare-probleme
Functii pentru modulul grafic

http://www.worldit.info/articole/instructiunile-limbajului-c/