Structuri

STRUCTURA LINIARĂ
1. a si b retin valorile pentru doua numere intregi citite de la tastatura. Sa se interschimbe valorile celor doua numere.

2. Cunoscand cele 4 note obtinute de un elev la informatica pe parcursul unui semestru si nota de la teza scrieti un algoritm care sa afiseze media lui.

3. Fie un numar format din trei cifre. Sa se afiseze cifrele sale incepand cu cifra unitatilor.

4. Se citeste un numar natural format din 4 cifre. Afisati numerele obtinute in urmatoarele moduri:
–schimband prima cifra cu ultima
-schimband intre ele cifrele din mijloc

5. Fie a un numar natural format din 5 cifre. Scrieti un algoritm care sa determine si sa afiseze numarul format din prima, a treia si a cincea cifra din a.

6. Un melc a cazut intr-o fantana adanca de x metri. Ziua, melcul urca a cm iar noaptea aluneca b cm. In cate zile va iesi melcul din fantana?

7. In fiecare zi lucratoare din saptamana, Pinocchio spune o minciuna in urma careia ii creste nasul cu x cm pe zi. Sambata si duminica, cand vine Gepetto acasa, pentru a nu-l supara, nu spune nici o minciuna, ba chiar ii scade nasul cu y cm/zi. In fiecare saptamana, singur acasa, Pinocchio continua sirul minciunilor. Care este lungimea nasului dupa z zile, stiind ca initial nasul are p cm? (Zilele incep cu luni)
8. Ana a ramas singura acasa si vrea sa faca placinte. Pentru aceasta are nevoie de x grame faina, y grame zahar, z ml lapte, p oua, m kg mere. Stiind ca pretul unui kg de faina este px, al unui kg de zahar este py, litrul de lapte costa pz, kilogramul de mere costa pm si ouale sunt pp lei/buc, sa se afle pretul placintei Anei.

9. Sa se calculeze suma 1+2+3+…+n

10. Sa se calculeze suma k+(k+1)+…+ (k+n)

11. Sa se determine ultima cifra a sumei x+y, unde x si y sunt date de la tastatura.

12. Fiind dat un numar de 4 cifre, sa se construiasca inversul acestuia si sa se faca media aritmetica a cifrelor sale.

13. Sa se determine ultimele doua cifre ale produsululi ab.

14. O persoana are initial la banca o suma de bani S. In primele 6 luni ale anului, dobanda a fost p%, iar in urmatoarele 6 luni a fost q% din suma la care s-a adaugat si dobanda pe lunile anterioare, sa se determine suma pe care o va avea persoana la sfarsitul anului.

15. Sa se calculeze aria si perimetrul unui:

  • patrat, cunoscand lungimea laturii
  • dreptunghi, cunoscand lungimile celor doua laturi
  • triunghi, cunoscand cele 3 laturi
  • trapez, cunoscand lungimile bazelor si inaltimea
  • cerc, cunoscand raza
STRUCTURA ALTERNATIVAComparări între valorile a două variabile
1) Date două numere, afişaţi-l pe cel mai mic. Exemplu : Date de intrare : 44 32 Date de ieşire : 32.
2) Se introduc vârstele a doi copii. Afişaţi care copil este mai mare şi diferenţa de vârstă dintre cei doi. Exemplu : Date de intrare : 6 13 date de ieşire : al doilea copil este mai mare cu 7 ani.
3) Se introduc punctajele a doi sportivi. Afişaţi-le în ordine descrescătoare. Exemplu: Date de intrare 100 134 Date de ieşire: 134 puncte 100 puncte
4) Dintr-o cutie cu trei numere se extrag două numere. Cunoscând suma celor două numere extrase, să se afişeze numărul rămas în cutie. Exemplu : date de intrare : numere existente in cutie 5 12 8 suma numerelor extrase 13 date de ieşire : 12.
5) Se dau două numere. Să se înmulţească cel mai mare cu doi şi cel mai mic cu trei şi să se afişeze rezultatele. Exemplu : date de intrare : 3 7 date de ieşire : 9 14
6) Se introduc două numere întregi. Să se testeze dacă primul număr este predecesorul (succesorul) celui de-al doilea şi să se afişeze un mesaj corespunzător. Exemple : date de intrare : 2 4 date de ieşire : Nu ; date de intrare : 5 6 date de ieşire : Da.
Compararea valorii unei variabile cu o constantă
1) Se introduc două numere nenule şi un semn de operaţie (+,-,
,/). Să se efectueze cu cele două numere operaţia introdusă şi să se afişeze expresia care s-a calculat urmată de semnul = şi de valoarea ei. Exemplu : Date de intrare 10 6 * Date de ieşire 10*6=60.
2) Se introduc trei date de forma număr ordine pacient, valoare glicemie. Afişaţi numărul de ordine al pacienţilor cu glicemia mai mare decât 100. Exemplu : Date de intrare nr 6 glicemie 90 nr 10 glicemie 107 nr 21 glicemie 110 Date de ieşire 10 21
3) Ionel spune părinţilor doar notele mai mari sau egale cu 7. Într-o zi el a luat trei note. Introduceţi-le în calculator şi afişaţi acele note pe care le va comunica şi părinţilor. Exemplu : Date de intrare 8 7 5 Date de ieşire 8 7.
4) Se introduc două numere. Dacă al doilea număr este diferit de 0, să se afişeze câtul dintre primul şi al doilea, iar dacă este nul, să se afişeze mesajul “Împărţire imposibilă”. Exemple : Date de intrare 10 3 Date de ieşire 3.33 Date de intrare 45 0 date de ieşire Impartire imposibila.
5) Un lift pentru copii acceptă o greutate de maxim 100 kg. Introducând în calculator greutăţile a doi copii, specificaţi prin afişarea unui mesaj corespunzător, dacă POT INTRA AMBII COPII sau INTRA PE RAND. Exemple : Date de intrare : greutati copii 87 50 Date de ieşire : Intra pe rand Date de intrare 45 52 Date de ieşire Pot intra ambii copii.
6) Ionel are voie să se uite la TV 20 de ore pe săptămână. Se introduc numărul de ore cât se uită la TV în fiecare zi din săptămână. Să se verifice dacă va fi pedepsit sau nu. Exemplu: Date de intrare: 3 4 2 2 5 6 1 Date de ieşire: Va fi pedepsit.
7) Să se scrie un program care determină greutatea ideală a unei persoane cunoscând înălţimea, vârsta şi sexul persoanei. Formulele de calcul sunt: Gmasculin = 50 + 0.75 * (inaltime - 150) + (varsta - 20) / 4, Gfeminin = Gmasculin – 10, unde înălţimea este exprimată în cm şi vârsta în ani. Sexul se citeşte sub forma unui caracter, f sau m. Exemplu: Date de intrare: inaltime= 160 varsta=21 sex=f Date de ieşire: greutate= 47.75 kg.
Testarea câtului sau a restului împărţirii întregi
1) Se dau trei numere. Să se afişeze aceste numere unul sub altul, afişând în dreptul fiecăruia unul dintre cuvintele PAR sau IMPAR. Exemplu : Date de intrare : 45 3 24 Date de ieşire : 45 impar 3 impar 24 par.
2) Se dau două numere nenule. Să se verifice dacă primul se împarte exact la al doilea. Exemplu : Date de intrare : 45 7 Date de ieşire : Nu.
3) Se dau două numere. Să se afişeze acele numere care se împart exact la 7. Exemplu : Date de intrare : 34 28 Date de ieşire : 28.
4) “Mă iubeşte un pic, mult, cu pasiune, la nebunie, de loc, un pic,…”. Rupând petalele unei margarete cu x petale, el (ea) mă iubeşte …. Exemplu: Date de intrare: x=10 Date de ieşire: … de loc.
5) La un concurs se dau ca premii primilor 100 de concurenţi, tricouri de culoare albă, roşie, albastră şi neagră, în această secvenţă. Ionel este pe locul x. Ce culoare va avea tricoul pe care-l va primi? Exemplu : date de intrare : x=38 date de ieşire : rosie.
6) Într-o tabără, băieţii sunt cazaţi câte 4 într-o căsuţă, în ordinea sosirii. Ionel a sosit al n-lea. În a câta căsuţă se va afla? Exemplu : date de intrare : n=69 date de ieşire : casuta 17.
7) Elevii clasei a V-a se repartizează în clase câte 25 în ordinea mediilor clasei a IV-a. Radu este pe locul x în ordinea mediilor. În ce clasa va fi repartizat (A, B, C, D sau E)?. Exemplu : date de intrare : x=73 date de ieşire : C.
8) În Galaxia Reckya toate ceasurile au doar 4 ore. Ştiind că Gygely s-a născut la ora 1 şi că va trăi m ore, să se spună la ce oră va muri Gygely. (m<=50). Se dă numărul m. Se cere ora la care va muri Gygely.
Ceasul arată astfel 1
4 2
3
Exemplu: Date de intrare: m=10 Date de ieşire: 3. (www.contaminare.ro)
Operatori logici
1) Se dau trei numere diferite. Să se afişeze cel mai mare şi cel mai mic. Exemplu : Date de intrare 45 34 78 Date de ieşire max=78 min=34.
2) Se dau trei numere diferite. Afisaţi-le în ordine crescătoare. Exemplu : Date de intrare 4 2 6 Date de ieţire 2 4 6.
3) Se dau trei numere diferite. Afişaţi numărul a cărei valoare este cuprinsă între valorile celorlalte două. Exemplu : Date de intrare 12 14 10 Date de ieşire 12.
4) Se introduc trei date de forma număr curent elev, punctaj. Afişaţi numărul elevului cu cel mai mare punctaj. Exemplu : Date de intrare nr crt 7 punctaj 120 nr crt 3 punctaj 100 nr crt 4 punctaj 119 Date de ieşire punctaj maxim are elevul cu nr crt 7.
5) Se introduc trei numere. Să se verifice dacă formează o secvenţă de numere consecutive. Exemple: Date de intrare 3 4 5 Date de ieşire Da Date de intrare 4 5 7 Date de ieşire Nu.
6) La ora de matematică Gigel este scos la tablă. Profesoara îi dictează trei numere şi îi cere să verifice dacă cele trei numere pot fi laturile unui triunghi. Ajutaţi-l pe Gigel să afle rezultatul. Scrieţi un program care primeşte numerele lui Gigel, care sunt mai mici ca 32000, şi returnează DA sau NU. Observaţie: Trei numere pot fi laturile unui triunghi numai dacă fiecare este mai mic ca suma celorlalte două. Exemple: Date de intrare 3 5 7 Date de ieşire Da Date de intrare 2 5 9 Date de ieşire Nu.
7) Să se verifice dacă o literă introdusă este vocală sau consoană. Exemplu : Date de intrare a Date de ieşire vocala.
8) Se introduc vârstele a 3 persoane. Afişaţi vârstele cuprinse între 18 şi 60 de ani. Exemplu : Date de intrare 56 34 12 Date de ieşire 56 34.
9) Date două numere, afişaţi acele numere care se împart exact la 7 şi la 11. Exemplu : Date de intrare 154 213 Date de ieşire 154.
10)Se dau două numere. Să se verifice dacă numărul mai mare se împarte exact la cel mai mic. Exemplu : Date de intrare 10 250 Date de ieşre 250 se imparte exact la 10.
11)Cunoscând data curentă exprimată prin trei numere întregi reprezentând anul, luna, ziua precum şi data naşterii unei persoane, exprimată la fel, să se facă un program care să calculeze vârsta persoanei respective în număr de ani împliniţi. Exemplu : Date de intrare data curenta 2005 10 25 data nasterii 1960 11 2 Date de ieşre 44 ani.
Probleme diverse
1) Andrei primeşte într-o zi trei note, nu toate bune. Se hotărăşte ca, dacă ultima notă este cel puţin 8, să le spună părinţilor toate notele primite iar dacă este mai mică decât 8, să le comunice doar cea mai mare notă dintre primele două. Introduceţi notele luate şi afişaţi notele pe care le va comunica părinţilor. Exemple : Date de intrare 6 9 9 Date de ieşire 6 9 9 ; Date de intrare 8 5 7 Date de ieşire 8.
2) Se consideră trei numere întregi. Dacă toate sunt pozitive, să se afişeze numărul mai mare dintre al doilea şi al treilea număr, în caz contrar să se calculeze suma primelor două numere. Exemple: Date de intrare 45 23 100 date de ieşire 100 ; Date de intrare 34 -25 10 Date de ieşire 9.
3) Să se afişeze cel mai mare număr par dintre doua numere introduse în calculator. Exemple : Date de intrare 23 45 Date de ieşire nu exista numar par ; Date de intrare 28 14 Date de ieşire 28 ; Date de intrare 77 4 Date de ieşire 4.
4) Pe o masă de biliard sunt bile albe, roşii şi verzi. Din fiecare culoare sunt bile de două dimensiuni: mari şi mici. Să se afişeze câte bile sunt în total pe masa de biliard. Un jucător vrea să-i spuneţi care bile sunt mai multe , cele mici sau cele mari, afişând numărul lor. De ce culoare sunt bilele cele mai numeroase? Precizaţi numărul lor. Exemplu: Date de intrare Nr. bile albe mici: 2 Nr. bile albe mari: 3 Nr. bile rosii mici: 1 Nr. bile rosii mari: 4 Nr. bile verzi mici: 3 Nr. bile verzi mari: 4 Date de ieşire Totalul bilelor: 17 Mari: 11 bile Verzi: 7 bile
(www.contaminare.ro).
5) La ferma de găini Copanul este democraţie. Fiecare găină primeşte exact acelaşi număr de boabe de porumb. Cele care nu pot fi împărţite vor fi primite de curcanul Clapon. Să se spună cine a primit mai multe boabe şi cu cât. În caz de egalitate, se va afişa numărul de boabe primite şi cuvântul “egalitate”. Datele se vor citi în următoarea ordine: numărul de găini, iar dupa aceea numărul de boabe de porumb. Exemplu: Date de intrare 100 4050 Date de ieşire: Curcanul mai mult cu 10 boabe. (www.contaminare.ro).

STRUCTURI REPETITIVE


  1. Sume si produse
S1 = 1 – x2/2! + x4/4! – x6/6!+…+(-1)n x2n/(2n)! (expresia conduce la valoarea lui cos(x) )
S2 = 13 – 33 + 53 - … (n termeni)
S3 = 12 – 22 + 32 – 42 +…n2 (n dat)
S4 = 11+ ½ + 13 + … + 1/n (n dat)
S5 = 1! + 2! + 3! +…+ n! (n dat)
S6 = x1 + x2 + x3 + …+xn (x,n date)
S7 = 1*2 + 2*3 + 3*4 + …+ n( n+1) (n dat)

P1 = x(x+1)(x+2)(x+3)…(x+n) (x,n date)
P2 = (1 – 122)(1 – 132)…(1 – 1/n2)
P3 = (x-2)(x-4)(x-8)…(x-64) / (x-1)(x-3)(x-7)…(x-63), (x dat)
n!=1*2*3…*n (n factorial)
  1. Divizibilitate
a) Numere prime:
2.1 Generati primele n numere prime
2.2 Determinati numerele prime din intervalul [a,b]
2.3 Determinati factorul prim care apare la puterea cea mai mare in descompunerea lui N in factori primi
2.4 Descompuneti numarul N in factori primi
2.5 Determinati la ce putere apare 2 in descompunerea lui N in factori primi
2.6 Verificati daca N este superprim (el si toate prefixele sale sunt numere prime)
2.7 Afisati toate numerele prime mai mici sau egale cu N care citite invers sunt tot numere prime
2.8 Descompuneti N in suma de numere prime, fara a repeta numerele in descompunere
2.9 Doua numere prime impare consecutive se numesc prime gemene. Determinati perechile de numere prime gemene mai mici sau egale cu K
b) Divizori
2.10 Verificati daca N este perfect (egal cu suma divizorilor sai fara el insusi)
2.11 Determinati numerele de forma abcd divizibile cu N dat. Cifrele vor fi distincte 2 cate 2
2.12 Determinati cmmdc, cmmmc a 2 numere ( cmmmc (a,b) = a*b/cmmdc(a,b) )
2.13 Determinati toti divizorii comuni a 2 numere
2.14 Determinati cel mai mic numar mai mic sau egal cu N care are numar maxim de divizori proprii
2.15 Determinati cel mai mic si cel mai mare divizor propriu al lui N
3 Prelucrarea cifrelor unui numar
3.1 Care sunt numerele de 3 cifre cu produsul cifrelor egal cu o valoare P data.
3.2 Se citesc N numere. Cu cati de zero se termina produsul lor (fara a determina produsul).
Care este ultima cifra a sumei lor (fara a calcula suma)
3.3 Determinati numerele de doua cifre cu proprietatea: rasturnatul patratului numarului este egal cu patratul numarului rasturnat
3.4 Pentru N dat afisati cifrele care apar in componenta sa si frecventa lor de aparitie
3.5 Pentru N dat afisati cel mai mare numar obtinut prin eliminarea unei cifre
3.6 Afisati prefixele si sufixele unui numar N
3.7 Determinati numarul obtinut fara cifra (cifrele) din mijloc (N-dat)
3.8 Determinati numarul obtinut din N fara prima si ultima sa cifra
3.9 De cate ori apare cifra c in numerele mai mici sau egale decat N dat
3.10 Determinati cifra de rang k din N (de la dreapta la stanga si de la stanga la dreapta)
3.11 Verificati daca un numar N e “bine ordonat” (cifrele sale citite de la dreapta la stanga
sunt sau in ordine crescatoare, sau numai descrescatoare)
3.12 Cate cifre se obtin prin alaturarea numerelor 1,2,…n
3.13 Se dau n cifre (n mai mic sau egal cu 9). Construiti numarul obtinut din aceste cifre (de
la stanga la dreapta si apoi de la dreapta la stanga)
3.14 Pentru numarul N dat, construiti numarul obtinut prin eliminarea cifrelor sale pare
3.15 Determinati produsul interior al unui numar (produsul cifrelor sale, fara prima si fara ultima sa cifra)
4 Prelucrarea numerelor dintr-un interval
4.1 Afisati elementele din intervalul [a;b] care sunt divizibile cu k (a,b,k date)
4.2 Afisati elementele din intervalul [a;b] care il divid pe k (a,b,k date)
4.3 Afisati elementele din intervalul [a;b] care au cifra zecilor mai mica decat cifra unitatilor (a,b date)
4.4 Cate numere din intervalul [a;b] sunt numere prime ?
4.5 Afisati numerele mai mici decat n care au ultima cifra 3 (n dat)
ex. n=128 => 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93, 103, 113, 123
4.6 Dintre numerele mai mici ca n, afisati-le pe cele care sunt “echilibrate” (au prima cifra egala cu ultima)
5 Probleme care prelucreaza n numere
5.1 Se citesc n numere. Determinati maximul, minimul dintre ele si cu ce cifra se termina produsul dintre maxim si minim
5.2 Se citesc n numere. Cate sunt pare, cate impare si cate au exact o cifra?
5.3 Se citesc n numere. Determinati suma S2a numerelor de pe pozitii pare (al doilea, al patrulea, etc) precum si suma S1 a numerelor de pe pozitii impare
5.4 Se citesc n numere. Determinati media aritmetica a numerelor nenule citite.
5.5 Se citesc n numere. Cate sunt mai mari decat zero, cate egale cu zero si cate mai mici decat zero, precum si procentul reprezentat de acestea din numarul total de numere.
5.6 Se citesc n numere reprezentand notele la BAC ale unui absolvent. Sa se calculeze media si sa se precizeze daca e admis sau nu (e admis daca fiecare nota e cel putin 5, iar media generala e cel putin 6)
6 Diverse
6.1 Afisati sirul de valori: 1 12 123 1234 …123…n
6.2 Verificati daca N e numar Fibonacci. Daca nu, descompuneti-l in mod unic in suma de numere Fibonacci.
6.3 Determinati elementul de pe pozitia K din sirul 1,2,2,3,3,3…
6.4 Generati progresia aritmetica (geometrica) de prim termen a si ratie r, cu n termeni (a, r, n date)
6.5 Determinati toate reprezentarile lui n in suma de numere naturale consecutive
6.6 Se citesc numere pana la tastarea lui 0. Care sunt cele mai mici 2 elemente ?
6.7 Afisati primii n termeni din sirul lui Fibonacci: 1,1,2,3,5,8…(n dat)
6.8 Afisati patratele perfecte mai mici ca n (n dat) – ex. n=54 => 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49
6.9 Afisati cuburile perfecte mai mici ca n (n dat) – ex. n=54 => 1, 8, 27
6.10 Afisati primele k patrate perfecte (k dat) – ex. k=5 => 1, 4, 9, 16, 25
6.11 Se dau 2 numere n si b. Verificati daca n este corect in baza b (cifrele lui n sa fie mai
mici ca b). Daca da, sa se determine alt numar x reprezentand conversia lui n din baza b
in baza 10.
6.12 Se da un numar n considerat in baza 10 si se mai da un numar b mai mic ca 10. Scrieti
programul care determina alt numar x reprezentand conversia lui n in baza b.
6.13 Se citeste un numar natural n. Determinati cele doua patrate perfecte intre care este
situat n. Ex. n = 27 => 25 si 36
6.14 Verificati daca N e putere a lui 2

Probleme folosind structurile repetitive(care se bazează pe prelucrarea cifrelor unui număr)

1. (Sufixele unui număr) Se citeşte un număr natural nenul n, de maxim 8 cifre, de la tastatură. Scrieţi un program C++ care determină şi afişează toate sufixele numărului natural citit iniţial.(sufixele unui număr se obţin prin eliminarea repetată a ultimei cifre)

2. (Câte cifre pare, câte cifre impare) Se citeşte un număr natural nenul n, de maxim 8 cifre, de la tastatură. Scrieţi un program C++ care determină şi afişează câte cifre pare şi câte cifre impare există în numărul citit iniţial. Dacă numărul citit iniţial e format: doar din cifre pare atunci se va afişa mesajul „Nu există cifre impare” doar din cifre impare atunci se va afişa mesajul „Nu există cifre pare”

3. (Media aritmetică a cifrelor pare) Se citeşte un număr natural nenul n, de maxim 8 cifre, de la tastatură. Scrieţi un program C++care determină şi afişează cifrele pare ale numărului citit iniţial, apoi calculează şi afişează media aritmetică a cifrelor pare din numărul citit iniţial.

4. (Cifra de rang k) Se citeşte un număr natural nenul n, de maxim 8 cifre, de la tastatură şi o valoarea naturală din intervalul [1,8], în variabila k. Scrieţi un program Pascal care determină şi afişează cifra de rang k din numărul n citit iniţial(rangul unei cifre se determină de la dreapta spre stânga).

5. (Căutarea unei cifre) Se citeşte un număr natural nenul n, de maxim 8 cifre, de la tastatură şi o valoarea naturală din intervalul [0,9], în variabila c. Scrieţi un program C++ care verifică dacă cifra c există cel puţin o dată în numărul citit iniţial. Dacă cifra există se va afişa mesajul „EXISTĂ”, în caz contrar se va afişa mesajul „NU EXISTĂ”.

6. (Număr de apariţii a unei cifre) Se citeşte un număr natural nenul n, de maxim 8 cifre, de la tastatură şi o valoarea naturală din intervalul [0,9], în variabila c. Scrieţi un program C++ care determină numărul de apariţii a cifrei c în numărul citit iniţial. Dacă cifra căutată nu există atunci se va afişa mesajul „NU EXISTĂ”, în caz contrar se va afişa numărul de apariţii a cifrei c în numărul n.

7. (Cifra minimă) Se citeşte un număr natural nenul n, de maxim 8 cifre, de la tastatură. Scrieţi un program C++ care determină şi afişează cifra minimă din numărul citit iniţial.

8. (Cifra maximă) Se citeşte un număr natural nenul n, de maxim 8 cifre, de la tastatură. Scrieţi un program C++ care determină şi afişează cifra maximă din numărul citit iniţial.

9. (Numărul cifrelor multiplii de m) Se citeşte un număr natural nenul n, de maxim 8 cifre, de la tastatură şi o valoarea naturală din intervalul [1,9], în variabila m. Scrieţi un program C++ care determină şi afişează câţi multiplii de m există în numărul citit iniţial.

10. (Construcţia oglinditului unui număr) Se citeşte un număr natural nenul n, de maxim 8 cifre, de la tastatură. Scrieţi un program C++ care construieşte şi afişează oglinditul numărului citit iniţial.

11. (Număr palindrom) Se citeşte un număr natural nenul n, de maxim 8 cifre, de la tastatură. Scrieţi un program C++ care verifică dacă numărul citit iniţial este număr palindrom. (nu număr se numeşte palindrom dacă numărul iniţial este identic cu oglinditul său)

12. (Permutările circulare e ultimei cifre) Se citeşte un număr natural nenul n, de maxim 8 cifre, de la tastatură. Scrieţi un program C++ care construieşte şi afişează toate numerele obţinute prin permutarea circulară a ultimei cifre din număr.

13. (Eliminarea cifrelor pare) Se citeşte un număr natural nenul n, de maxim 8 cifre, de la tastatură. Scrieţi un program C++care construieşte şi afişează numărul obţinut prin eliminarea cifrelor pare din numărul citit iniţial. Dacă numărul nu conţine nicio cifră pară se va afişa mesajul „Nimic de eliminat!”.

14. (Eliminarea cifrelor impare) Se citeşte un număr natural nenul n, de maxim 8 cifre, de la tastatură. Scrieţi un program C++care construieşte şi afişează numărul obţinut prin eliminarea cifrelor impare din numărul citit iniţial. Dacă numărul nu conţine nicio cifră impară se va afişa mesajul „Nimic de eliminat!”.

15. (Inserarea unei cifre) Se citeşte un număr natural nenul n, de minim 2 cifre şi maxim 8 cifre, de la tastatură şi o valoarea naturală din intervalul [0,9], în variabila c. Scrieţi un program C++ care construieşte un nou număr prin inserarea cifrei c în mijlocul numărului citit iniţial.

Probleme suplimentare

16. (Nr. format din cifre pare) Se citeşte un număr natural nenul n, de maxim 8 cifre, de la tastatură. Scrieţi un program C++ care determină şi afişează numărul format doar din cifrele pare a numărul citit iniţial. Dacă numărul citit iniţial e format doar din cifre impare atunci se va afişa mesajul „Nu există cifre pare”.

17. (Nr. format din cifre impare) Se citeşte un număr natural nenul n, de maxim 8 cifre, de la tastatură. Scrieţi un program C++ care determină şi afişează numărul format doar din cifrele impare a numărul citit iniţial. Dacă numărul citit iniţial e format doar din cifre pare atunci se va afişa mesajul „Nu există cifre impare”.

18. (Cifra de rang par) Se citeşte un număr natural nenul n, de maxim 8 cifre, de la tastatură. Scrieţi un program C++ care determină şi afişează cifrele de rang par din numărul n citit iniţial(rangul unei cifre se determină de la dreapta spre stânga).

19. (Cifra de rang impar) Se citeşte un număr natural nenul n, de maxim 8 cifre, de la. Scrieţi un program C++ care determină şi afişează cifrele de rang impar din numărul n citit iniţial(rangul unei cifre se determină de la dreapta spre stânga).

20. (Minimul şi maximul dintr-o singură parcurgere a cifrelor) Se citeşte un număr natural nenul n, de maxim 8 cifre, de la tastatură. Scrieţi un program C++ care determină şi afişează cifra minimă şi cifra maximă din numărul citit iniţial, printr-o singură prelucrare a cifrelor numărului.

21. (Cifra maximă pară şi impară) Se citeşte un număr natural nenul n, de maxim 8 cifre, de la tastatură. Scrieţi un program C++ care determină şi afişează cifra maximă pară şi impară din numărul citit iniţial, printr-o singură prelucrare a cifrelor numărului.

22. (Cifra minimă pară şi impară) Se citeşte un număr natural nenul n, de maxim 8 cifre, de la tastatură. Scrieţi un program C++ care determină şi afişează cifra minimă pară şi impară din numărul citit iniţial, printr-o singură prelucrare a cifrelor numărului.

23. (Număr de apariţii a cifrei minime) Se citeşte un număr natural nenul n, de maxim 8 cifre, de la tastatură. Scrieţi un program C++ care determină şi afişează numărul de apariţii a cifrei minime din numărul citit iniţial.

24. (Număr de apariţii a cifrei maxime) Se citeşte un număr natural nenul n, de maxim 8 cifre, de la tastatură. Scrieţi un program C++ care determină şi afişează numărul de apariţii a cifrei maxime din numărul citit iniţial.

25. (Cel mai mare număr) Se citeşte un număr natural nenul n, de maxim 8 cifre, de la tastatură. Scrieţi un program C++care determină şi afişează cel mai mare număr format cu ajutorul cifrelor numărului natural citit iniţial.

26. (Cel mai mic număr) Se citeşte un număr natural nenul n, de maxim 8 cifre, de la tastatură. Scrieţi un program C++care determină şi afişează cel mai mic număr format cu ajutorul cifrelor numărului natural citit iniţial.

27. (Cifre egale, identice) Se citeşte un număr natural nenul n, de maxim 8 cifre, de la tastatură. Scrieţi un program C++care verifică dacă cifrele numărului n sunt identice. Dacă cifrele sunt egale între ele se va afişa mesajul „EGALE”, altfel se va afişa mesajul „NU”.

28. (Cifre distincte) Se citeşte un număr natural nenul n, de maxim 8 cifre, de la tastatură. Scrieţi un program C++ care verifică dacă cifrele numărului n sunt toate distincte. Dacă cifrele sunt distincte se va afişa mesajul „DISTINCTE”, altfel se va afişa mesajul „NU”.

29. (Câte cifre distincte) Se citeşte un număr natural nenul n, de maxim 8 cifre, de la tastatură. Scrieţi un program C++ care numără câte cifre distincte are numărul citit iniţial. Dacă toate cifrele sunt distincte atunci se va afişa mesajul „DISTINCTE”, altfel se va afişa numărul de apariţii a fiecărei cifre distincte.

30. (Cifre comune) ) Se citesc două numere naturale nenul n şi m, de maxim 8 cifre, de la tastatură. Scrieţi un program C++ care numără şi afişează câte cifre comune au cele două numere.