Parcurgerea Grafurilor

PARCURGEREA GRAFURILOR NEORIENTATE

Definiţie Prin parcurgerea (traversarea) grafului se înţelege examinarea în mod sistematic a nodurilor sale, astfel încât fiecare nod să fie atins o singură dată. Procedeul se mai numeşte vizitare.
Obs. Graful este o structură neliniară de organizare a datelor, rolul traversării este tocmai acela de a determina o “liniarizare” a nodurilor în vederea trecerii de la unul la altul.
  1. parcurgerea în lăţime: se parcurge mai întâi nodul iniţial, apoi vecinii acestuia, apoi vecinii nevizitaţi ai acestuia, s.a.m.d. Pentru reţinerea nodurilor se foloseşte o structură de date de tip coadă.
  2. parcurgerea în adâncime: se parcurge mai intâi nodul iniţial, continuă cu primul dintre vecinii săi nevizitaţi, apoi primul dintre vecinii nevizitaţi ai acestui nod, s.a.m.d. Pentru reţinerea noduriloR se foloseşte o structură de date de tip stivă sau se recomanda utilizarea functiilor recursiveParcurgerea grafurilor.docx