Metode si Tehnici Clasice de Programare

POSTLICEALA ANUL I

Calificarea: ANALIST PROGRAMATOR

MODULUL VIII-Metode şi tehnici clasice de programare


METODE ŞI TEHNICI CLASICE DE PROGRAMARE_I.doc

METODE ŞI TEHNICI CLASICE DE PROGRAMARE_II.doc

Alte materiale de invatare avizate, elaborate prin proiectul “ Învățământul profesional și tehnic în domeniul TIC”POSDRU/1/1.1/S/4/994 găsiți la adresa

http://cndiptfsetic.tvet.ro